دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۰ : ۵
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات و هنر
اقتصاد
انقلاب اسلامی
بینش و اندیشه
پرسمان
تاریخ و تمدن
آداب طلبگی
سیاست
سیرهای مطالعاتی(سما)
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
کلام و دین پژوهی
قرآن و حدیث
کرسی های نظریه پردازی
معرفت شناسی
منطق فهم دین
مجموعه چلچراغ حکمت
مشق آزاد
مدیریت اسلامی
مجموعه از نگاه نبوی(ص)
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجموعه چشم انداز امام علی(ع)
مطالعات زن و خانواده
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
کانال تلگرام سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
پایگاه نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پاتوق کتاب فردا
 

(فصلنامه انتقادی - فکری در حوزه علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیرمسؤول: علی‌اکبر رشاد
سردبیر: عطاالله رفیعی آتانی 

بی‌گمان«کتاب نقد» به عنوان یکی از اثرگذارترین مجلات با بیشترین شمارگان در طی دودهة اخیر بوده است که در قلمرو تولید و ترویج معارف اسلامی متناظر با دوران جدید حیات اسلامی منتشر شده است. دوره نخست کتاب نقد (تا کنون) عمدتا بر مدار فلسفه دین، کلام جدید و...، به هدف تبیین و دفاع عقلانی از آموزه‌ها ، مبانی و معارف دینی متناظر با ضرورت‌های بستر فرهنگی فعال در کشور در دو دهة گذشته بوده است. موضوعات ویژة شماره‌های دوره نخست، چون سکولاریسم، دین و دنیا، پلورالیزم دینی و تکثرگرایی، تفسیر به رأی، نسبیت و هرمنوتیک، فقه و دولت، اسلامیت و جمهوریت، دیانت و مدنیت و... به خوبی گویای این واقعیت بوده است. 
اما  دورة جدید کتاب نقد، با همکاری همة مراکز و شخصیت‌های علمی به ویژه گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه با حفظ استراتژی نقد و در یک گام پیشتر- مبتنی بر مواضع و معارفی که در دورة گذشته دغدغة تولید و ترویج آن را داشته است؛ در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اما با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. بنابراین پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود.

 

 

 

تعداد موارد هر صفحه :  بعدى ۶ ۵ ۴ ۳۲ ۱ قبلى صفحه اول
ناشر :
مرتب سازی بر اساس : اهمیت  | امتیاز کاربران | تاریخ اضافه شدن | تعداد بازدید | میزان فروش | قیمت
    تعداد محصولات یافت شده : ۵۳
کتاب نقد 56-55
قیمت ۵,۰۰۰ تومان
موضوع از تحول تا تولید علوم انسانی-اسلامی
تاریخ چاپ تابستان و پاییز 89
قطع خشتی
کتاب نقد 54
قیمت ۳,۰۰۰ تومان
موضوع آسیب شناسی نوگرایی در فقه اسلامی
تاریخ چاپ بهار 89
قطع خشتی
کتاب نقد 53-52
قیمت ۳,۰۰۰ تومان
موضوع بهائیت
تاریخ چاپ پاییز و زمستان 88
قطع خشتی
کتاب نقد 51-50
قیمت ۳,۰۰۰ تومان
موضوع تهاجم فرهنگی
تاریخ چاپ بهار و تابستان 88
قطع خشتی
کتاب نقد 48-47
قیمت ۳,۰۰۰ تومان
موضوع سلوک صادق و کاذب
تاریخ چاپ تابستان و پاییز 87
قطع خشتی
کتاب نقد 46
قیمت ۱,۹۵۰ تومان
موضوع آسیب شناسی دین پژوهی متجدد
تاریخ چاپ بهار 87
قطع خشتی
کتاب نقد 44
قیمت ۱,۹۰۰ تومان
موضوع آسیب شناسی دین پژوهی سنتی
تاریخ چاپ پاییز 86
قطع خشتی
کتاب نقد 43
قیمت ۱,۹۰۰ تومان
موضوع پرسش از عشق
تاریخ چاپ تابستان ۸۶
قطع خشتی
کتاب نقد 42
قیمت ۱,۹۰۰ تومان
موضوع آسیب شناسی تربیت دینی در مدارس
تاریخ چاپ بهار ۸۶
قطع خشتی
کتاب نقد 41
قیمت ۱,۵۵۰ تومان
موضوع حماسه عاشورا؛ تحریفات و انحرافات
تاریخ چاپ زمستان ۸۵
قطع خشتی
   
تعداد موارد هر صفحه :  بعدى ۶ ۵ ۴ ۳۲ ۱ قبلى صفحه اول
 
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸