شنبه ، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۳۷ : ۸
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات و هنر
اقتصاد
انقلاب اسلامی
بینش و اندیشه
پرسمان
تاریخ و تمدن
آداب طلبگی
سیاست
سیرهای مطالعاتی(سما)
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
کلام و دین پژوهی
قرآن و حدیث
کرسی های نظریه پردازی
معرفت شناسی
منطق فهم دین
مجموعه چلچراغ حکمت
مشق آزاد
مدیریت اسلامی
مجموعه از نگاه نبوی(ص)
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجموعه چشم انداز امام علی(ع)
مطالعات زن و خانواده
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
کانال تلگرام سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
پایگاه نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پاتوق کتاب فردا
دوشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۷
هفتاد و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد.

 در این شماره می خوانیم....

ـ نظریه احتمال و کفایت دلیل از منظر ریچارد سوئین‌برن/ قاسم پورحسن، بتول احمدی
ـ شعور از دیدگاه علامه طباطبائی در المیزان؛ مفهوم، انواع، آثار، گستره/ سیدرسول میراشرفی لنگرودی، شعبان نصرتی، سیدمیثم موسوی
ـ تهافت‌های گادامر در مواجهه با روش‌های علوم تفسیری در شناخت مراد مؤلف/ مسعود فیاضی
ـ تبییـن و تحلیل پاسخ‌هـای صـدرالمتألهـین و علامـه طباطبائی به مدعـای شکاکان یونان باستان درباره «ناتوانی حس و عقل از ادراک»/ حسام‌الدین مؤمنی شهرکی، عبدالحسین خسروپناه
ـ مبانی معرفت‌شناختی عدالت اجتماعی با تأکید بر قرآن کریم/ سیدکاظم سیدباقری
ـ تلفیق مفهومی: مطالعه موردی واژه«نطق» در قرآن کریم/ سحـر بهرامـی خورشید، ارسلان گلفام، علی مالمیر
ـ هستی شناسی شر در قرآن با تأکید بر میدان معنایی واژگان همنشین/ رحمان عشریه، حسن رضایی هفتادر، سیدمهدی میرزابابایی
ـ بررسی و نقد تأثیر معرفت‌شناسی هیوم بر رأی او پیرامون منشأ دین/ سیامک عبداللهی


 
 
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸