دوشنبه ، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۹ : ۵
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات و هنر
اقتصاد
انقلاب اسلامی
بینش و اندیشه
پرسمان
تاریخ و تمدن
آداب طلبگی
سیاست
سیرهای مطالعاتی(سما)
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
کلام و دین پژوهی
قرآن و حدیث
کرسی های نظریه پردازی
معرفت شناسی
منطق فهم دین
مجموعه چلچراغ حکمت
مشق آزاد
مدیریت اسلامی
مجموعه از نگاه نبوی(ص)
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجموعه چشم انداز امام علی(ع)
مطالعات زن و خانواده
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
کانال تلگرام سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
پایگاه نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پاتوق کتاب فردا
چهارشنبه ، ۱۸ آذر ۱۳۹۴
کتاب قدرت ساسی از منظر قرآن کریم منتشر شد.
جامعه و قدرت کنار هم و با هم معنا می یابند.

قرآن کریم، اولین منبع اندیشه سیاسی اسلام است و قدرت یکی از عناصر بنیادین دانش سیاست است. انسان موجودی اجتماعی است و با حضور در اجتماع با قدرت و مظاهر آن روبرو می شود؛ با توجه به بنیادین بودن این مفهوم و نوع رابطه آن با حیات سیاسی انسان، فهم چیستی، ماهیت، آسیب ها و اهداف آن از دیدگاه قرآن کریم، می تواند راهگشای مسائل بسیاری در حوزه اندیشه سیاسی اسلام باشد که نشان از اهمیت و برجستگی آن دارد.
این کتاب به نقد و بررسی دیدگاه های رقیبی خواهد پرداخت که همه همت و هدف قدرت را خود قدرت می انگارند یا آن را بیشتر به حوزه های مادی محدود می کنند و از نگاه قرآن کریم می کوشد نگرشی دگرگون از قدرت و مسائل آن را عرضه کند.
این کتاب در شش فصل سامان یافته است. در فصل اول تلاش شده تا درقالب کلیات، مفهوم ها و تمهیدات نظری، بحث را در سه گفتار بررسی کنیم. در فصل دوم بحث بنیادین ماهیت و مؤلفه های قدرت از دیدگاه قرآن در دو گفتار به سامان رسیده.در فصل سوم در گونه شناسی قدرت سیاسی، در دو گفتار جداگانه به خاستگاه، مبانی و شاخصه های انواع قدرت مطلوب و نا مطلوب پرداخته شده. در فصل چهارم غایت و کارکردهای قدرت سیاسی را در انواع مطلوب و نامطلوب آن بررسی شده. در فصل پنجم آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم مورد توجه قرار داده شده. و به مبحث هایی مانند فساد قدرت، استبداد و نقدناپذیری، تحقیر و پایمالی کرامت انسانی، استکبار و خودشیفتگی، طغیان، آزار و شکنجه اشاره شده. در فصل ششم ساز و کارهای مهار قدرت سیاسی در سه گفتار یعنی ساز و کارهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی مهار قدرت بررسی شده.
این کتاب به قلم سیدکاظم سیدباقری با شمارگان300 نسخه، 416 صفحه و قیمت 30000 تومان منتشر شده است.

 
 
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸