شنبه ، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۴۰ : ۸
 
کتاب ها
اخلاق
ادبیات و هنر
اقتصاد
انقلاب اسلامی
بینش و اندیشه
پرسمان
تاریخ و تمدن
آداب طلبگی
سیاست
سیرهای مطالعاتی(سما)
عرفان
غرب شناسی
فقه و حقوق
فلسفه
فرهنگ پژوهی
کلام و دین پژوهی
قرآن و حدیث
کرسی های نظریه پردازی
معرفت شناسی
منطق فهم دین
مجموعه چلچراغ حکمت
مشق آزاد
مدیریت اسلامی
مجموعه از نگاه نبوی(ص)
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجموعه چشم انداز امام علی(ع)
مطالعات زن و خانواده
نشریات
فصلنامه قبسات
فصلنامه کتاب نقد
فصلنامه ذهن
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه حقوق اسلامی
فصلنامه الحکمه
ماهنامه زمانه
دانشنامه ها
دانشنامه امام علی(ع)
دانشنامه فاطمی(س)
دانشنامه قرآن شناسی
مشاهده آثار
کانال تلگرام سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کانون اندیشه جوان
باشگاه اندیشه
مجمع ناشران انقلاب اسلامی
پایگاه نشریات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پاتوق کتاب فردا
درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی: با تأکید بر علوم انسانی

توجه به نقش بنیادین علوم انسانی و نقدهای فراوانی که بر وضعیت موجود آن وارد است، تحول علوم انسانی را ضروری می‌نماید. وضعیت مطلوب این تغییر، همانا پیراستن این علوم از مبانی فکری سکولاریزم است؛ اما ترسیم چارچوبی برای تولید علوم انسانی اسلامی، بدون درک درستی از این علوم و اسلامی سازی آن و همچنین اثبات امکان و تبیین چگونگی تأثیرگذاری گزاره‌های کلامی میسر نیست.
این کتـاب ضمن تحلیـل چالـش‌هـای معرفت‌شنـاختی، علم شناختـی و دیـن‌شناختـی ناظـر به عـدم امکـان تأثیرگـذاری و نقـد آنها، پـذیـرش حداکثـری تأثیر گزاره‌هـای کلامـی در همه مؤلفه‌هـای ماهیـت‌سـاز و هـویـت‌سـاز علم و همچنیـن مـراحـل تحقیـق و فرایند تحـقق  علـوم، نسبت بـه علـوم انسانی رایج ـ معنای خاص و عام آن ـ و مطلوب، و عدم اختصاص تأثیرگذاری، به مقـام گردآوری، چگونگی این تأثیرگذاری را براساس یکی از حالت‌های الف) پیشینی و پسینـی؛ ب) مستقیم و غیر مستقیم؛ ج) خـرد و کلان تصـویر می‌کند.                                         


 


مولف قاسم ترخان
تعداد صفحات 460 صفحه
قطع رقعی
نوبت چاپ چاپ اول ـ 1396
شابک 8 ـ 377ـ 108 ـ 600 ـ 978
مشاهده شاخه های مرتبط با محصول
کتاب ها    کلام و دین پژوهی
مشخصات حمل
منطقه نحوه حمل هزینه
ایران - تهران - تهران - تهران با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
ایران - تهران - تهران - تهران با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
ایران - تهران - تهران - شهرستان با استفاده از پیک - هزینه حمل نیز به صورت online کسر شود ۹۰۰۰۰
 
 
صفحه اصلی
کلیه حقوق برای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی محفوظ می باشد. © ٢٠٠۸